Kontakt

Zbigniew Królicki - metoda Silvy

Zbigniew Królicki – licencjonowany wykładowca metody Silvy.

Formularz kontaktowy:

Adres korespondencyjny:

METODA SILVY – Zbigniew Królicki

ul. Starograniczna 28
54-237 Wrocław

telefony:
+48 71 355 40 27

+48 71 354 60 94

email:

zkrolicki@metodasilvy.pl

 

Organizatorzy kursów Zbigniewa Królickiego w Polsce:

Wrocław:

Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia

ul. Starograniczna 28
54-237 Wrocław

telefony:
+48 71 355 40 27

+48 71 354 60 94

E-mail: see@see.edu.pl

Łódź:

„AIGIS” Laboratorium Psychotroniki

Lech Dauksza

Telefon +48501053271

E-mail: aigis@post.pl 

strona www: http://www.aigis.hg.pl

Katowice:

Centrum Medycyny Naturalnej

Zofia Święch

tel. +48322586289, +48602523167

email: info@cmn.katowice.pl

strona www: http://www.cmn.katowice.pl

Poznań:

Emilia Humpich

tel. +48618684429, +48607924488

email: emilia.humpich@silva.alpha.pl

Bielsko-Biała:

Instytut Szkoleń i doskonalenia personalnego

Andrzej Herjan

Telefon: +48338161254, +48338161255

email: herjan@herjan.eu