Organizatorzy kursów Metody Silvy

Poniżej prezentuję, listę stałych organizatorów szkoleń Metody Silvy:

MIASTO – Wrocław:

Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia

ul. Starograniczna 28
54-237 Wrocław

Telefon: +48 71 355 40 27, +48 71 354 60 94

email: see@see.edu.pl

strona www: http://www.see.edu.pl

Napisz do organizatora kursów metody Silvy we Wrocławiu.

MIASTO – Łódź:

„AIGIS” Laboratorium Psychotroniki

Lech Dauksza

Telefon: +48501053271

email: aigis@post.pl 

strona www: http://www.aigis.hg.pl

Napisz do organizatora kursów metody Silvy w Łodzi.

MIASTO – Katowice:

Centrum Medycyny Naturalnej

Zofia Święch

tel. +48322586289, +48602523167

email: info@cmn.katowice.pl

strona www: http://www.cmn.katowice.pl/

Napisz do organizatora kursów metody Silvy w Katowicach.

MIASTO – Poznań:

Emilia Humpich

Telefon: +48618684429, +48607924488

email: emilia.humpich@silva.alpha.pl

Napisz do organizatora kursów metody Silvy w Poznaniu.

MIASTO – Bielsko Biała:

Instytut Szkoleń i doskonalenia personalnego

Andrzej Herjan

Telefon: +48338161254, +48338161255

email: herjan@herjan.eu

Napisz do organizatora kursów metody Silvy w Bielsko-Białej.