Zbigniew Królicki wykładowca metody Silvy

Zbigniew Królicki - Instruktor Metody Silva

Przygoda z Silvą:

Zbigniew Królicki z metodą Jose Silvy zetknął się po raz pierwszy w 1981 roku podczas jednego z pierwszych kursów Doskonalenia Umysłu prowadzonych w Warszawie przez Lecha Emfazego Stefanskiego.

Zachęcony osiąganymi niezwykłymi efektami rozpoczął gruntowne studia nad metodą Silvy, badaniami świadomości człowieka, medytacją dynamiczną, wizualizacją.

W 1986 roku, będąc w Niemczech trafił zupełnie „przypadkowo” na Ultraseminarium prowadzone przez Jose Silvę.

Od 1987 roku rozpoczyna samodzielne prowadzenie kursów Doskonalenia Umysłu.

Wyciągając wnioski z dyskusji i uwag uczestników tych kursów oraz wzorując się na książce Shakti Gwain Creative visualization opracował autorski program kursu Twórczej Wizualizacji, który od 1990 roku z dużym powodzeniem prowadzi w wielu ośrodkach na terenie całego kraju. Z ogromnym sukcesem prowadzi też kursy specjalistyczne wzorowane na TW w dziedzinie medycyny, biznesu, prosperity, twórczości artystycznej.

W maju 1992 roku nawiązuje kontakt z Andrzejem Wójcikiewiczem dyrektorem Metody Silvy na Polskę, kończy kurs podstawowy i pod koniec 1992 roku po ukończeniu kursu instruktorskiego i przejściu pełnej procedury weryfikacyjnej uzyskał, jako drugi wykładowca, prawo nauczania Metody Silvy w Polsce.

Od sierpnia 1995 roku po ukończeniu międzynarodowego kursu instruktorskiego w Laredo w Teksasie ma prawo wykładania tej metody na całym świecie. W 2002 roku uzyskał prawo prowadzenia kursów wyższego stopnia tj. kursów II stopnia, seminariów i kursów specjalistycznych.

W ciągu prawie 25 lat w metody Silvy w  Polsce w kursach  uczestniczyło  ok 100 tys. osób. Obok kursów otwartych prowadził też seminaria zamknięte dla firm np.:

  • CISCO,
  • Commercial Union,
  • Bank Zachodni,
  • CASTOR.

Od października 1993 roku prowadzi wykłady i zajęcia seminaryjne  Metody Silvy w Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia we Wrocławiu. Jest autorem kilku publikacji dotyczących tej metody, w tym popularnej broszury Medytacja dynamiczna J. Silvy jako metoda odzyskania i zachowania zdrowia.

Obecne kursy Samokontroli Umysłu Silvy prowadzone są już we wszystkich większych miastach w Polsce .

Zbigniew Królicki prowadzi je we

  • Wrocławiu,
  • Poznaniu,
  • Łodzi,
  • Katowicach,
  • Bielsku Białej

a także okazjonalnie w

  • Krakowie i Warszawie.